Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach
z siedzibą w Chodowie

ul. Sokołowska 75, 08-119 Siedlce

 

Oferta Pracy

GOK.A.1100.1.2018                                                                                                                       Chodów, 07.11.2018 r.

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie ogłasza nabór na stanowisko

animatora zajęć świetlicowych w świetlicach wiejskich Gminy Siedlce

 

 

  1. Stanowisko:  Animator  zajęć świetlicowych/umowa o pracę
  2. Wymiar czasu pracy – ½  etatu (20 godzin tygodniowo), praca w godzinach 18.00-22.00
  3. Wymagania :

-obywatelstwo polskie,

-wykształcenie zawodowe (preferowane średnie lub wyższe ),

-doświadczenie w prowadzeniu zajęć świetlicowych  z dziećmi, młodzieżą
i dorosłymi/seniorami,

-dbanie o czystość oraz  urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy,

       -planowanie działalności świetlicy,

- nadzór nad pomieszczeniami świetlicy (prowadzenie rejestru wynajmów),

-współpraca z lokalnym  środowiskiem.

4.Wymagania dodatkowe:

- wysoka kultura osobista,

- komunikatywność, kreatywność,  odpowiedzialność,

- umiejętność organizowania pracy własnej i zespołowej,

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania,

- dyspozycyjność,

- znajomość lokalnego środowiska.

5. Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i umiejętności.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych

danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1.  Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie, ul. Sokołowska 75, 08-119 Siedlce tel. 25 63 36 91

2. Dane osobowe:

będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w GOK w Siedlcach z/s w Chodowie,

nie będą udostępniane innym odbiorcom,

będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych,

w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu

rekrutacyjnego,

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie

indywidualnej.

3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych

(RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo do:

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem,

usunięcia danych,

przeniesienia danych,

ograniczenie przetwarzanych danych

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie , ul. Sokołowska 75, 08-119 Siedlce, lub drogą mailową gok@gminasiedlce.pl, do dn.19.11.2018 r., do godz. 12.00. Na rozmowę kwalifikacyjną, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie.

 

 

     p.o. Dyrektor

   Izabela Kuniewicz

Informacje

Liczba wyświetleń: 52
Utworzono dnia: 13.11.2018
Dokument wprowadził:
Krzysztof Buzuk
Dokument opublikował:
Krzysztof Buzuk
Dokument wytworzył:
GOK Chodów
Podmiot udostępniający informację:
GOK Chodów

Historia publikacji

  • 13.11.2018 15:21, Administrator
    Dodanie dokumentu: Oferta Pracy